Biuro

Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

Kontakt Info

kom 732 968 844
email: biuro@profesorskie.pl

Dane firmy

Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego,
POLSKIE MEDIA CYFROWE sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000627575
kapitał zakładowy 5.000 zł
REGON: 364945951
NIP: 525-266-81-83

Konto: 72 1050 1025 1000 0090 3099 0957
SWIFT : INGBPLPW

Napisz do nas