Naszym celem

utworzenia Profesorskiego Centrum Doradztwa Prawnego było stworzenie Kancelarii w której profesjonalną pomoc prawną znajdą nie tylko duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy ale i osoby fizyczne z całego Świata.

Zapewniamy Doradztwo

Prawne na najwyższym poziomie merytorycznym. Jako Kancelaria do współpracy zaprosiliśmy kadrę naukową wykładającą w czołowych polskich Uczelniach oraz praktyków- wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach dzięki czemu wachlarz naszych usług jest bardzo szeroki

NASZA SPECJALIZACJA

W ramach świadczonych usług, oferujemy pomoc prawną oraz opinie i ekspertyzy prawne sporządzane przez wybitnych Profesorów prawa oraz instytucje. Nasze usługi świadczymy w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

OPINIE, EKSPERTYZY PRAWNE.
Masz problem prawny? Wątpliwość dotyczącą przepisów? Potrzebujesz pisemnej opinii lub ekspertyzy prawnej? Wybitni specjaliści, profesorzy nauk prawnych, teoretycy i praktycy sporządzą dla Państwa pisemna opinię lub ekspertyzę prawną.

Prawo cywilne i postępowanie cywilne 100%
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe 100%
Prawo kontraktowe 100%
Prawo nowoczesnych technologii 100%
Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne 100%
i wielu innych gałęzi prawa 100%
Ekspertyzy i opinie prawne 100%
Na straży dobrego prawa

Miło nam poinformować ,iż PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA PRAWNEGO wraz z Zrzeszeniem Prawników Polskich o/W-wa otrzymało dofinansowanie do projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym.

Tytuł projektu " NA STRAŻY DOBREGO PRAWA"
Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym w zakresie swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, cyfrowej edukacji. Kwota dofinansowania: 655.350,00 zł.