CENTRUM UPADŁOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH I RESTRUKTURYZACJI FIRM

W ramach świadczonych usług, oferujemy doradztwo prawne dla osób fizycznych z terenu całej Polski oraz całego Świata.

Restrukturyzacja i upadłość firm

Polecamy się w doradztwie i restrukturyzacji firm. W swojej działalności zapewniamy specjalistów o szerokim horyzoncie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości tudzież psychologii biznesu, którzy pomogą uratować Państwa firmę a gdy nie jest to już możliwe doprowadzić i przeprowadzić optymalnie procesy likwidacyjno- upadłościowe.

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w upadłości i restrukturyzacji firm.

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do naszych usług doradczych nawet do 80%.

Upadłość konsumencka oraz restrukturyzacja zobowiązań

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, w momencie kiedy utraciła możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań ( takich jak spłata rat kredytów etc.) może ogłosić upadłość konsumencką (bankructwo). Upadłość może ogłosić w każdym przypadku chyba że sama, świadomie do niej doprowadziła np. hazard, lub była ona wynikiem jej niedbalstwa.

Nowe prawo wprowadza także możliwość upadłości układowej konsumenta co pozwala na zawarcie porozumień z wierzycielami bez konieczności oddania dorobku życia.

Proces ogłoszenia upadłości rozpoczyna się od przygotowania wniosku który jest rozpatrywany przez Sąd

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w wielu przypadkach nie jest jednak konieczne dlatego zawsze na początku współpracy prosimy o krótkie przedstawienie sprawy. Następnym krokiem jest analiza Państwa sprawy przez wybitnych specjalistów prawa którzy starają się każdorazowo znaleźć i zaproponować Państwu indywidualne – najlepsze naszym zdaniem- rozwiązanie wyjścia z długów. Jeśli konieczne jest sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką to sporządzamy wniosek do Sądu.Zapraszamy do kontaktu

Nasze usługi świadczymy także w zakresie innych dziedzin prawa, jeżeli wynika to z indywidualnych potrzeb Klienta. Pomoc prawną zapewniamy też na etapie postępowań egzekucyjnych.

WYNAGRODZENIE

Naszym klientom prywatnym i korporacyjnym proponujemy następujące systemy rozliczeń za świadczone przez nas usługi prawne:

  • Stawkę godzinową, której wysokość ustalamy wspólnie z Klientem w zależności od stopnia trudności sprawy i która jest podstawą do rozliczenia zaangażowania Kancelarii w każdym kolejnym miesiącu współpracy.
  • Ryczałt miesięczny, którego wysokość ustalamy wspólnie z Klientem w oparciu o charakter i ilość prowadzonych spraw,
  • Sukces fee - wynagrodzenie, które uzależnione jest od wyniku sprawy.
  • Wynagrodzenie kwotowe obejmujące prowadzenie sprawy od początku do końca.

Zdarza się, że nasi Klienci trafiają do nas ze sprawami szczególnymi, nietypowymi, czy wyjątkowo skomplikowanymi i rozciągniętymi w czasie. W takich sytuacjach koszty ustalamy indywidualnie na podstawie możliwych scenariuszy rozwoju wypadków z uwzględnieniem czasu niezbędnego do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.

Umożliwiamy również rozłożenie płatności wynagrodzenia w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części.

Warto więc w trakcie pierwszej wizyty w Kancelarii rozważyć wszystkie możliwości i wybrać tę najbardziej dla Państwa korzystną. Nasi prawnicy są także w tej sprawie do Państwa dyspozycji.