Konsultacje eksperckie w Sejmie

Jako Kancelaria świadczyliśmy konsultacje eksperckie w obszarze " Cyfrowe państwo i gospodarka" oraz " Cyfrowa edukacja" . Konsultacje organizowane przez Przewodniczącego sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii.

11 grudnia 2015r.

wzięliśmy udział w konsultacjach eksperckich "Cyfrowe państwo i innowacyjna gospodarka". W jaki sposób administracja, obywatele, firmy i konsumenci mogą pełniej wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji. Wśród poruszanych tematów znalazł się również temat edukacji cyfrowej. 

9 luty 2016r.

Konsultacje eksperckie w Sejmie na temat: "Cyfrowa gospodarka przyszłości. Rozwój e-commerce. Szanse i bariery". w istniejących przepisach, które utrudniają rozwój e- handlu.

20 kwietnia 2016r.

W dniu dzisiejszym wzięliśmy udział w konsultacjach eksperckich w Sejmie na temat warunków startupów oraz podjęcia zmian w regulacjach prawnych.

31 kwietnia 2016r.

Na zaproszenie Pana posła Pawła Pudłowskiego Przewodniczącego Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, wzięliśmy udział w konsultacjach eksperckich w na temat: "Uwarunkowania organizacyjne, prawne i ekonomiczne impementacji metodologii "Building Information Modelling" (BIM) w Polsce.