Konsultacje eksperckie w sejmie

Świadczymy konsultacje eksperckie w obszarze „ Cyfrowe państwo i gospodarka” oraz „Cyfrowa edukacja”. Konsultacje organizowane są przez Przewodniczącego sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii

11 grudnia 2015 r.

wzięliśmy udział w konsultacjach eksperckich zorganizowanych “Cyfrowe państwo i innowacyjna gospodarka. Jak administracja, obywatele, firmy i konsumenci mogą pełniej wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji. ” Wśród poruszanych tematów znalazł się również temat edukacji cyfrowej. Konsultacje zorganizowała Nowoczesna

9 luty 2016 r.

Konsultacje eksperckie w Sejmie na temat “Cyfrowa gospodarka przyszłości. Rozwój e-commerce. Szanse i bariery” w istniejących przepisach, które utrudniają rozwój e-handlu.

20 kwietnia 2016 r.

W dniu dzisiejszym wzięliśmy udział w konsultacjach eksperckich w Sejmie na temat warunków startup’ów i innowacji w Polsce. Uczestnicy wskazywali na nieefektywna dystrybucję finansów, konieczność promowania najlepszych startupów oraz podjęcia zmian w regulacjach prawnych ( zdjęcie jest na FB)

31 kwietnia 2016 r.

na zaproszenie Pana Posła Pawła Pudłowskiego Przewodniczącego Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, wzięliśmy udział w konsultacjach eksperckich w Sejmie na temat: „ Uwarunkowania organizacyjne , prawne i ekonomiczne impementacji metodologii „Building Information Modelling” (BIM) w Polsce.