Kontakt z nami!

PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA, EKSPERTYZ I EDUKACJI PRAWNEJ sp. z o.o.
ul. Złota 59 (budynek Skylight)
00-120  Warszawa
tel. +48 (22) 299 05 10
e.mail: biuro@profesorskie.pl

Kancelaria w Szczecinie

pl. Żołnierza Polskiego 1b, 
Szczecin (piętro IV) 
tel. +48 (91) 300 01 43
e.mail: sekretariat@profesorskie.pl
Kancelaria jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000688407. Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
NIP: 1132947719 , REGON: 367930565