Biuro

Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

Kontakt Info

kom 575 469 265
email: biuro@profesorskie.pl

Dane firmy

Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego,
BLUE OPERATOR sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000688407
kapitał zakładowy 100.000,00 PLN
NIP: 1132947719
REGON: 367930565
Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych dokonany przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej pod numerem 12184

Konto: 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510
SWIFT : INGBPLPW

www.blueoperator.pl

Napisz do nas