Naszym celem

Celem utworzenia Profesorskiego Centrum Doradztwa i Ekspertyz Prawnych było stworzenie Kancelarii w której profesjonalną pomoc prawną znajdą nie tylko duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy ale i osoby fizyczne z całego Świata. 
Zapewniamy Doradztwo na najwyższym poziomie merytorycznym. Jako Kancelaria do współpracy zaprosiliśmy kadrę naukową wykładającą  w czołowych polskich Uczelniach oraz praktyków- wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach dzięki czemu wachlarz naszych usług jest bardzo szeroki. 

Certyfikat QS Zürich AG

Posiadamy Certyfikat QS Zürich AG -szwajcarskiej jednostki certyfikującej- akredytowanej w SAS (Schweizerische Akkreditierungsstelle) dla systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych i szkoleniowych