Oferujemy kompleksową obsługę prawną

Podmioty gospodarcze
Fundacje i stowarzyszenia
Uczelnie wyższe
Administracja rządowa i organizacje pozarządowe
Klienci indywidualni
Klienci indywidualni przebywający poza granicami RP
Nasza specjalizacja

W ramach świadczonych usług, oferujemy pomoc prawną oraz opinie i ekspertyzy prawne w następujących dziedzinach:

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

prowadzenie postępowań rejestrowych, sporządzanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów osób prawnych, reprezentacja przedsiębiorców jednoosobowych i spółek w sporach z kontrahentami, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, uzyskiwanie odszkodowań od organów spółek, reprezentacja wspólników w sporach wewnętrznych, prowadzenie audytów wewnętrznych, postępowań przed UOKiK i postępowań likwidacyjnych, egzekucja należnych świadczeń, restrukturyzację przedsiębiorstwa, pomoc przy przygotowaniu planu naprawczego,

Restrukturyzacja i upadłość firm

Polecamy się w doradztwie i restrukturyzacji firm. W swojej działalności zapewniamy specjalistów o szerokim horyzoncie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości tudzież psychologii biznesu, którzy pomogą uratować Państwa firmę a gdy nie jest to już możliwe doprowadzić i przeprowadzić optymalnie procesy likwidacyjno- upadłościowe

Doradztwo prawne

Nasze usługi świadczymy także w zakresie innych dziedzin prawa, jeżeli wynika to z indywidualnych potrzeb Klienta. Pomoc prawną zapewniamy też na etapie postępowań egzekucyjnych.

Upadłość konsumencka oraz restrukturyzacja zobowiązań

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w wielu przypadkach nie jest jednak konieczne dlatego zawsze na początku współpracy prosimy o krótkie przedstawienie sprawy. Następnym krokiem jest analiza Państwa sprawy przez wybitnych specjalistów prawa którzy starają się każdorazowo znaleźć i zaproponować Państwu indywidualne – najlepsze naszym zdaniem- rozwiązanie wyjścia z długów. Jeśli konieczne jest sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką to sporządzamy wniosek do Sądu.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest szczególnym środkiem zapobiegawczym, który powinien być stosowany z właściwą rozwagą, w sytuacjach tylko uzasadnionych i ścisłe określonych, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego izolacyjny charakter, który jest bardzo dotkliwy. PCDP przy współpracy z znakomitymi adwokatami polskiej palestry poleca pomoc prawną dla osób tymczasowo aresztowanych oraz ich rodzin

Prawo nowoczesnych technologii

Pomoc prawna z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Prawa telekomunikacyjnego, świadczenia usług drogą elektroniczną, umów na rynku IT.

Prawo administracyjne i samorządowe

prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego. Polecamy opinie i ekspertyzy prawne sporządzane przez wybitnych profesorów prawa administracyjnego i samorządowego.

Opinie, Expertyzy prawne

Masz problem prawny? Wątpliwość dotyczącą przepisów? Potrzebujesz pisemnej opinii lub ekspertyzy prawnej?

Wybitni specjaliści, profesorzy nauk prawnych, teoretycy i praktycy sporządzą dla Państwa pisemna opinię lub ekspertyzę prawną.

WYNAGRODZENIE

DOFINANSOWANIE DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW FIRM w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do 80%. Uwaga dofinansowanie nie dotyczy firm z terenu województwa mazowieckiego i pomorskiego.


Naszym klientom prywatnym i korporacyjnym proponujemy następujące systemy rozliczeń za świadczone przez nas usługi prawne:

  • Stawkę godzinową, której wysokość ustalamy wspólnie z Klientem w zależności od stopnia trudności sprawy i która jest podstawą do rozliczenia zaangażowania Kancelarii w każdym kolejnym miesiącu współpracy.
  • Ryczałt miesięczny, którego wysokość ustalamy wspólnie z Klientem w oparciu o charakter i ilość prowadzonych spraw,
  • Sukces fee - wynagrodzenie, które uzależnione jest od wyniku sprawy.
  • Wynagrodzenie kwotowe obejmujące prowadzenie sprawy od początku do końca.

Zdarza się, że nasi Klienci trafiają do nas ze sprawami szczególnymi, nietypowymi, czy wyjątkowo skomplikowanymi i rozciągniętymi w czasie. W takich sytuacjach koszty ustalamy indywidualnie na podstawie możliwych scenariuszy rozwoju wypadków z uwzględnieniem czasu niezbędnego do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.

Umożliwiamy również rozłożenie płatności wynagrodzenia w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części.

Warto więc w trakcie pierwszej wizyty w Kancelarii rozważyć wszystkie możliwości i wybrać tę najbardziej dla Państwa korzystną. Nasi prawnicy są także w tej sprawie do Państwa dyspozycji.